EWIC.EU

AKTUALITY

Internacionalizace Energeticko-vodárenského inovačního klastru

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_314/0018845

2.9.2020
Od 1.1.2020 byl zahájen projekt EU s názvem „Internacionalizace Energeticko-vodárenského inovačního klastru“

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem předkládaného projektu („Internacionalizace Energeticko-vodárenského inovačního klastru“) je navázat a posílit mezinárodní spolupráci Energeticko-vodárenského inovačního klastru (dále jen EVIKlastr) a jeho členů se zahraničními klastry, výzkumnými organizacemi a dalšími partnery v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Stěžejní činností projektu bude zpracování propagačních materiálů o činnostech klastru a webových stránek v jazykových mutacích, zahraniční setkání, účast na zahraničních veletrzích, konferencích, seminářích a inovačních fórech, které budou posilovat a upevňovat vazby pro přípravu mezinárodních projektů. V rámci projektu předpokládáme také realizaci koordinačních aktivit se zahraničními  partnery pro zajištění přístupů klastru na třetí trhy, které povedou k posílení pozice klastru na zahraničních trzích.

Projekt celoroční sportoviště

15.5.2020
Stali jsme se partnerem projektu celoročního sportoviště, pro posílení imunity obyvatelstva, formou celoročního sportování.

Navázání spolupráce s Spol. GR-NANO a.s.

30.3.2020
Stali jsme se oficiálním partnerem a distribučním kanálem pro prodej roušek Spol. GR-NANO a.s.

Spol. GR – NANO a.s. byla založena v r. 2019 za účelem praktického využití výsledků
dlouhodobého výzkumu a vývoje špičkových vědců a odborníků v mnoha vědecko-výzkumných
oborech v ČR. Projekt byl zahájen již v 90. letech minulého století a přinesl své plody ve formě
nových převratných vynálezů až po r. 2010.

Nezisková organizace EWIC ( Energeticko - vodárenský inovační klastr) v rámci
projektu GRNANO, zastává pozici obchodního partnera za účelem vzájemného propojení
vzájemného využití širokého portfolia, technologických a projektových platforem a to
především v souvislosti s projektem ,,komunitní hygienizace prostředí''. Kde se výsledkem
spolupráce předpokládá, plošná penetrace, této inovativní technologie GRNANO pro
širokou veřejnost. viz plné znění dokumentu a popis produktu.

V e-shopu grnano.shop můžete nakoupit jak ochranné roušky, tak textilní anticovir overaly Ultra (ACO-U).

MF DNES

2.12.2019 vyšel v příloze Mladé fronty ONA DNES článek s naší manažerkou vzdělávání.

Článek si můžete přečíst v příloze (foto 1)http://foto1 (foto 2) http://foto2

 

EWIC Rozvoj klastru 2.0

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_228/0015329

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je vytváření prostředí a hledání finančních zdrojů pro snazší a rychlejší zavádění inovačních technologií do běžného života, sdílení informací v oblasti chytrých řešení (smart grids, smart metering, úspory energií, OZE, elektromobility) a vzniku. Konkrétně se jedná o vznik a podporu poradenských center, vytváření odborných platforem a sdílení informací posilující synergický efekt při ověřování výsledků aplikovaného výzkumu v praxi, aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Výstupy projektu budou - vytvoření strategické plánu s identifikací mezioborových příležitostí, analýza a vytvoření potencionálních hodnotových řetězců, - zajištění 20 odborných seminářů, - účast na 5 seminářích, konferencích, - pravidelná jednání pracovních skupin s frekvencí minimálně 1x za 2 měsíce (pracovní skupina PS01 – organizace a řízení klastru, PS02 – marketing, propagace a mezinárodní vztahy, PS03 – inovační projekty klastru). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Veletrh Brno

http://www.smartcityfair.cz/?fbclid=IwAR3PGKjF4thWnribXbXz6C-TKKtP24Sa0-PIGhyLCyUtVNh-SveMbrNTP7k

 

Projekt rozvoje klastru EWIC
Cílem projektu je v rámci rozvoje klastru v oblasti excelence (řízení a organizace) vybudovat a rozvinout inovační platformu a "akcelerátor" transferu inovačních znalostí. Klastr chce v  co nejkratší době vybudovat tuto silnou platformu pro šíření a sdílení inovačních znalostí a nabídnout ji jako cestu k řešení municipálnímu sektoru v oblasti Smart cities projektů a zároven i příležitosti k rozvoji malým a středním firmám a možnost jejich zapojení v těchto projektech (Smart Grids, udržitelná mobilita, uchovávání a úspory energií, inteligentní budovy...)

 
Tento projekt je realizován
za podpory Evropské unie.

eCarTech Mnichov

18.10.2017
Tento rok jsme se opět byli podívat na veletrhu v Mnichově. Na rozloze 22 000 m2 se prezentoval koncept mobility příštích let. Zde je pár fotek. (Foto1Foto2Foto3Foto4)
 

Seminář pro aplikační garanty v rámci 1. veřejné soutěže programů ÉTA a THÉTA

12.9.2017
Zúčastnili jsme se semináře představující programy ÉTA a THÉTA. Výkonnou radu klastru zajal druhý zmíněný program, kdy se náš předseda se zapojil do pestré diskuze. (video ze semináře zde

Klastr EWIC rozšiřuje svou členskou základnu

31.7.2017
K dnešnímu dni čítá členská základna klastru 24 aktivních členů. Posledním přistupujícím členem se stala společnost GridServices s.r.o. člen skupiny Innogy, kterou zaujaly plánované projekty našeho klastru. Tešíme se na budoucí spolupráci v oblastech vývoje a výzkumu. Milan Turena.

ENERGO SUMMIT,PVA EXPO Letňany
 

11.5.2017
ENERGO SUMMIT, jenž byl součástí veletrhu FOR ENERGO Smart, se věnoval tématům současného světa energií, o kterých hovořili přední odborníci z České republiky i zahraničí. Vystoupili zde například: Ing. Vladislav Smrž, Ministerstvo životního prostředí ČR (foto), Ing. Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu (foto)  a další. Celý Summit byl rozdělen do třech bloků.  Po úvodním bloku následoval blok věnující se ,,Chytré energii“  doprovázené přednáškami o koncepci ,,Smart cities“. Poslední třetí blok byl zaměřen na ,,Elektromobillitu“  jako součást Smart cities a nasazení elektromobilů v MHD.  Po skončení Summitu jsme navštívili pavilon s vystavovateli, za klastr EWIC, Milan Turena. (foto, foto, foto)

Návštěva výzkumného centra AdMaS, fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

 

4.5.2017
Náš klastr byl pozván na prohlídku výzkumného centra AdMaS v Brně, zástupcem výzkumného centra doc. Ing. Jaroslavem Raclavským, Ph. D. Pozvání jsme přijali a tento den jsme výzkumné centrum navštívili.  Za klastr EWIC nechyběli: předseda výkonné rady Milan Turena a místopředseda Jan Salavec, pozvání přijal nový člen klastru společnost JEKU s.r.o. Při exkurzi jsme shlédli celou řadu technologických zařízení a vybavení centra, zainteresoval nás například automobil pro monitorovaní terénu (viz. foto) Při této příležitosti došla debata k možné spolupráci mezi klastrem EWIC a fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. Za klastr EWIC děkujeme za pozvání do výzkumného centra AdMaS, Milan Turena. (fotogalerie z akce:foto1,foto2, foto3)

Ampér 2017
 

21.3. - 24.3.2017
Součástí veletrhu Ampér byla konference ,,Smart city v praxi II." pořádaný Ing. Jakubem Slavíkem, MBA - Consulting services (foto), na kterou jsme byli pozváni.  Ing. Jakub Slavík byl hlavním garantem a moderátorem akce. Součást konference byl křest knihy ,,Smart city v praxi" od zmíněného experta (foto, foto2). Za klastr EWIC, děkujeme za pozvání a přejeme společnosti Consulting services hodně úspěchů.

Na veletrhu bylo umístěno 600 vystavovatelů ze všech koutů světa, vyhrazeny pro ně byli tři velké pavilony. Amper nabídl také výstavu elektromobilů (foto). Zaujala nás dobijíce stanice pro elektromobily nainstalovaná v pouliční lampě (foto). Vystavovatelé měli opravdu velké spektrum nabízených produktů a služeb. Závěrem mužeme říct, že veletrh byl fascinující z technického hlediska a celý jsme si ho patřičně užili.

 

Setkání členů a partnerů klastru
 

16.3.2017
První zasedání nejvyššího orgánu (Členská schůze) klastru EWIC v roce 2017 proběhlo v Kolíně v konferenčních prostorách budovy CEROP, kde klastr sídlí. Úvodní slovo patřilo předsedovi výkonné rady Milanu Turenovi, který i po úvodním slovu, seznámil posluchače s budoucími plány klastru. Jednání se pochopitelně účastnili zástupci malých a středních podniků (foto) a zástupci akademické půdy (foto). Děkujeme všem zúčastněným za podporu, návrhy a diskuze, kterým jste věnovali energii (foto1,foto2, foto3).

Školení v Kobylí
 

14.3. - 15.3. 2017
klastr EWIC se zúčastnil školení pracovníků protikorozní ochrany v obci Kobylí na Moravě (foto1,foto2,foto3).

Veletrh Věda Výzkum Inovace Brno

 

28.2. - 2.3.2017

Na tento veletrh jsme se těšili, jednak z důvodu vystavovatelů a jednak z důvodu internacionalizace klastru, konkrétně semináře NATUREEF + V4ClusGo. Ale nejdířve zpět k veletrhu, zúčastnili jsme se konference ,,STARTUP - cesta k úspěchu“, kde nás zaujala prezentace na téma ochrana duševního vlastnictví (foto). Po skončení konference, jsme obcházeli pavilon B a narazili jsme na zajímávý doprovodný seminář agentury API o inovačních voucherech, zde jsme se pozdrželi (foto). Další den jsme obcházeli vystavovatele. Náš pohled se zaměřil na robotické systémy složené ze stavebnice Merkur (viz. foto1, foto2), která nás na chvíli vrátila do našeho mládí. Participace na druhé konferenci byla ve znamení ,,SMARTREGION - SMART CITY“(foto1, foto2). Součástí programu bylo vystavení nového elektrovozidla vozidla od společnosti HYUNDAI modelu IONIQ (foto1,foto2). Zakončením veletrhu byl zmíněný seminář NATUREEF + V4ClusGo pod vlajkou národní klastrové asosiace v čele s PaedDr. Pavlou Břuskovou (foto1,foto2). Celý veletrh jsme si užili a už ted’ se těšíme na další ročník.

 

207. Žofínské fórum „Státní energetická koncepce, energetická bezpečnost ČR, energetický systém EU: Zimní balíček Evropské komise a jeho ekonomické dopady“

 

21.02.2017

První akcí roku 2017, na které jsme nemohli chybět, bylo Žofinské fórum s temátem energetiky v České republice a EU. Semináře se účastnil předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a řada významných osobností v oblasti energetiky (viz. foto1, foto2). Za nás pochopitelně nemohli chybět předseda výkonné rady Milan Turena a manažer klastru Jan Salavec. Naše dva specialisty zaujaly prezentované koncepce energetiky a její problematiky v budoucích letech.  

 

Veletrh elektromobilů „eCarTec München 2016“

18.-20.10.2016

Na tuhle akci jsme se opravdu moc těšili. Elon Musk nepřeháněl a jak jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči jeho TESLA model X opravdu nevypadá špatně. (viz foto1, foto2, foto3, foto4, foto5, foto6, foto7 a foto8). Design, ergonomie, technické zpracování super. Technické parametry vozu jsme původně chtěli také otestovat, že bychom se s ní tak na 3 dny projeli, ale to bohužel nedopadlo. No ale Mnichov nebyl jen o TESLE. Jak můžete vidět na dalších snímcích, moc se nám líbila i HYUNDAI IONIQ (foto1, foto2, foto3, foto4, foto5), tohle auto slibuje dojezd 280 km na jedno nabití a podle testů, uveřejněných na idnes (viz testy) opravdu dá 250 km i více. Pochopitelně jsme nemohli vynechat stánek BMW s jejich novým hybridem BMW 225xe (foto1, foto2, foto3), ale přeci jen hybrid je k elektromobilu zatím jen na 1/2 nebo spíše na ¼ cesty. Celkem zajímavou kategorií byly užitková vozidla – emovum eDucato (což je původně užitkový FIAT - foto1, foto2, foto3) nebo i něco podstatně většího – třída CARGO od firmy EMOSS (foto1, foto2, foto3). Že vám to trochu připomíná nákladní vozy firmy MAN? Možná, ale najdete tu ten obrovský dieselový motor? (foto1). A na závěr pár zajímavých čtyřkolek (foto1, foto2, foto3), tahle červená ještěrka je hodně lákavá (foto1, foto2, foto3) a také motocykly (nebo spíše elektrocykly? – foto1, foto2, foto3). Líbilo se nám tu moc, takže pár nápadů i pro české prostředí by se tu rozhodně našlo. Už se těšíme na další elektromobilovou akci. Milan Turena.

 

Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“

4.10.2016

Elektromobily nás velice zajímají. A snažíme se nevynechat jedinou příležitost, abychom zjistili cokoliv nového, co by nás mohlo v našich projektech na poli elektromobility posunout kupředu. Konference, pořádané našimi partnery z Consulting Services, jsou vždy dobrou volbou. Perfektní organizace, řada novinek, příjemné prostředí, přátelská atmosféra a vysoká odbornost Ing. Pavly Slavíkové a Ing. Jakuba Slavíka jsou pro nás jasnou garancí, vřele doporučujeme. Hostitelé akce z konferenčního centra Green Point v Praze 10 připravili pro akci velmi dobré prostředí a také dostatek místa pro předváděné elektromobily - tradičně Nissan, VW a BMW. Konečně jsme se s kolegy z HTI klastru také projeli v užitkovém eNV200. Více o akci se můžete dočíst na stránkách Consulting Services zde, a také na stránkách našich kolegů z pardubického HTI klastru zde.

 

Klastr EWIC na nové adrese

1.10.2016

Všem partnerům a příznivcům sdělujeme, že od dnešního dne máme nové kancelářské prostory  v areálu Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín. V současné době probíhá jednak postupné stěhování agendy a zároveň ve spolupráci s kolínským Úřadem práce probíhá výběrové řízení na asistentku kanceláře klastru. Takže v krásně rekonstruovaných a opravených prostorách v Sokolské ulici se na Vás budeme těšit. Na přiloženém odkazu zde si můžete prohlédnout prostory CEROPu, kde sídlíme, a které vznikly v rámci projektu města Kolín s přispěním fondů EU.

 

Den klastrů ve Středočeském kraji

6.9.2016

V rámci 2. Dne klastrů v ČR - tentokrát u nás ve Středočeském kraji, jsme se účastnili velké konferenční a seminářové akce v Dolních Břežanech (v Centru laserového výzkumu ELI Beamlines). Za náš klastr se akce zúčastnil manažer Jan Salavec a jeden z hlavních členů klastru společnost CES s.r.o., kterou zde představil předseda výkonné rady klastru Milan Turena. Poděkování za pomoc při naší účasti patří určitě Středočeskému inovačnímu centru, se kterým doufáme v další budoucí spolupráci, Národní klastrové asociaci za podporu při přípravě transformace našeho klastru a kolegům z pardubického HTI klastru za organizační pomoc a logistiku (spolupráci s nimi již máme tak trochu vyzkoušenu z Pardubického Dne klastrů, kde se již někteří naši členové představili). Více o akci se můžete dočíst na stránkách SiC zde.

 

 

O KLASTRU

Klastr EWIC (Energeticko - vodárenský inovační klastr) je zájmovým spolkem se sídlem v Kolíně, sdružuje fyzické a právnické osoby se zájmem o progresivní inovace pro spolupráci, vědu a výzkum v regionu Středočeského kraje s působností po celé ČR.

Hlavní oblasti činnosti Klastru EWIC jsou:

 • vývoj, výzkum a inovace s cílem zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků se zaměřením na:

  - energetika - zejména obnovitelné zdroje energie, řízení spotřeby, ukládání a úspory energií

  - energetická decentralizace, lokální distribuční sítě, Smart Grids, Off grids

  - certifikace, analýzy a audit pro oblasti elektro, plyn a voda

  - ochrana duševního vlastnictví (patenty, vynálezy, know how)

  - činnosti v oblasti ICT (měření, regulace, inteligentní sítě a přenosy dat, SW a HW řešení) 

 • spolupráce s vysokými školami, středními školami, odbornými a výzkumnými institucemi
 • propagace značky klastru, odvětví a další PR a marketingové aktivity
 • prosazování společných zájmů při obchodních aktivitách a budování trhů a obchodních struktur a posilování konkurenceschopnosti
 • poradenství, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců klastru, členů klastru i zájmových partnerů

 

CÍLE A OBLASTI KLASTRU

HLAVNÍ Odvětví působení klastru

 • Energetika, elektromobilita, alternativní zdroje
 • Plynárenství, měření a regulace, ochrana zdraví
 • Vodárenství, dodávky, kvalita a péče o jakost

Cíle klastru

Inovační klastr EWIC má jasnou vizi, jakou roli by měl v rámci inovačního rozvoje v ČR a ve středočeském kraji zastávat. Jeho cílem je být otevřenou inovační platformou pro rozvojové projekty v oblasti inteligentní a šetrné energetiky a bezpečných a inovačních řešení v oblasti plynu a vody, a také být spojovacím článkem mezi komerční sférou a vědecko-výzkumnými kapacitami, jako jsou univerzity či výzkumné ústavy. Pro své členy (a nejen pro ně) bude klastr zastávat koordinátora a organizátora potřebných vzdělávacích a osvětových akcí (školení, semináře, konference), zajišťovat a zprostředkovávat podporu při patentových řízeních a certifikacích procesů i výrobků, a v neposlední řadě bude klastr i budovatelem a zprostředkovatelem zahraničních kontaktů pro potřeby marketingu, exportu ale i pro získávání zahraničního know how a partnerů k velkým mezinárodním projektům. 

 

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

1. Česká energeticko-auditorská společnost s.r.o.                  
2. NEXTCOM s.r.o.    
3. PIONS s.r.o.    
4. RPIC Pce s.r.o.           
5. Asociace organizace pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu z.s.    
6. Česká společnost pro svařování produktů z.s.    
7. CEROP Kolín, přísp. organizace    
8. Fastra s.r.o.    
9. České sdružení pro technická zařízení z.s.    
10. Enupro s.r.o.    
11. ASSORTIS Electric s.r.o.    
12. Univerzita Pardubice, FES    

13.

Univerzita Pardubice, FEI

   
14. KTV Galaxie, z.s.    

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

 

SOU Plynárenské Pardubice
Eurocom Company Group s.r.o.

Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
CNG realizační s.r.o.
NRTS CZ s.r.o.

JEKU s.r.o.
VUTB, Fakulta stavební
GridServices s.r.o. člen skupiny Innogy

 

 

 

 

   

 

 • NEXTCOM s.r.o.
 • Česká energeticko - auditorská společnost s.r.o.
 • SOU Plynárenské Pardubice
 • KTV Galaxie z.s.
 • Univerzita Pardubice, FEI
 • Univerzita Pardubice, FES
 • ASSORTIS Electric s.r.o.
 • Hutira - Brno s.r.o.
 • České sdružení pro technická zařízení z.s.
 • Fastra s.r.o.
 • CEROP Kolín, příspěvková organizace
 • Česká společnost pro svařování produktů z.s.
 • Asociace organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu z.s.
 • RPIC Pce s.r.o.
 • Hi-Tech inovační klastr z.s.
 • Česká společnost pro jakost z.s.
 • Národní klastrová asociace
 • Consulting Services
 • CNG realizační s.r.o.
 • JEKU s.r.o.
 • GridServices, s.r.o.

PRACOVNÍ SEKCE A PROJEKTY

PRACOVNÍ SKUPINY 

 

projekty

 • Skupina 1 "Strategie a řízení"
  (vedoucí skupiny Jan Salavec)
 • Skupina 2 "Marketing a mezinárodní vztahy"
  (vedoucí skupiny Zdeněk Polanský)
 • Skupina 3 "Projekty a aktivity klastru"
  (vedoucí skupiny Milan Turena)
 
 • "Vývoj a výzkum hybridních systémů"
 • "Smart Grids"
 • "Multifunkční rychlonabíjecí stanice"
 • "Vývoj elementů pro uzavírky potrubí"
 • "Mobilní kombi stanice - zdroj vody a EE"
 • "Inovace procesů a řízení"
 • "SW podpora projektů"

EKIS

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ EKIS

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro širokou veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Poradí Vám v celém spektru otázek, které pomohou uspořit energii ve Vašich domovech i provozovnách.

Třída Míru 90, Pardubice 530 02

pondělí:      13:00 – 17:00

středa:        13:00 – 17:00

Můžete přijít osobně, nebo zaslat dotaz eletronicky. Formulář: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=15338223fb06b2998c816ace3b109ef3

Termín osobní konzultace, prosím, sjednejte předem telefonicky nebo e-mailem:

Tel.: 735 757 085
Email.: info@ewic.cz

KONTAKTY

Adresa/sídlo společnosti:
 

Manažer klastru

Předseda výkonné rady

 

 

Energeticko-vodárenský inovační klastr

Třída Míru 90,530 02 Pardubice
IČ: 053 65 376

Ing. Josef Večeř
Tel.: +420 777 911 100
Email: vecer@ewic.cz

Milan Turena
Tel.: +420 601 555 266
Email: turena@ewic.cz


 

 

 

 

Manager vzdělávání

     
 

Svatoslava Turenová
Tel: +420 735 757 086
Email: turenova@ewic.cz

     

 

Máte jakýkoliv dotaz nebo zájem o naše služby? Napište nám!

Top